De Juffies - werkwijze

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN ONZE VERSCHILLENDE WERKWIJZEN

Contact met school

Aangezien wij met onze bijles graag willen aansluiten bij de werkwijze van school, is contact met de betreffende leerkracht altijd mogelijk. In een gesprek met de leerkracht bespreken wij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dit houdt in dat we navragen wat de sterke kanten van uw kind zijn en op welke manier uw kind het beste geholpen kan worden. Hierdoor kunnen wij nog beter aansluiten bij wat uw kind nodig heeft.

REKEN-BOOST/BEGRIJPEND LEZEN-BOOST

Voor kinderen die net een duwtje in de rug nodig hebben bieden wij een 5-weekse groepsbijles aan. Met een klein groepje worden de belangrijkste onderwerpen van rekenen doorgenomen. Hierbij kan je denken aan getallen, breuken, procenten, meten, tijd en geld en verhaalsommen. Tijdens de begrijpend lezen groepsbijles worden de belangrijkste strategieën voor begrijpend lezen geoefend in combinatie met een stukje woordenschat.Voor het actuele aanbod en de data zie nieuws

Aanbod voor Scholen

Voor scholen in Amsterdam bieden wij leerlingbegeleiding aan. Wij komen dan op school en kunnen begeleiding bieden aan zowel individuele leerlingen als groepjes leerlingen. Dit kan gaan om losse lessen, maar ook om een lessencyclus. Daarnaast kunnen wij ook onze faalangstreductietraining op school geven of een beelddenktraining. Tevens bieden wij workshops voor leerkrachten. Hierbij kunt u denken aan een workshop over beelddenken, maar ook onderwerpen specifiek voor uw school.

Training STERKerSTAAN®

Deze training is bestemd voor leerlingen van 8-14 jaar en omvat 7 bijeenkomsten voor de kinderen (één per week), 1 ouder bijeenkomst en contact met de leerkracht.

De faalangsttraining is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Leren omgaan met faalangst door Rationele Emotieve Therapie (RET). Hierbij wordt de kinderen geleerd hoe ze hun gevoelens kunnen beïnvloeden door helpende gedachten.
  2. Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan. Er wordt aandacht besteed aan de lichaamshouding. Door STERK STAAN kan pesten worden voorkomen. Een juiste lichaamshouding straalt kracht en rust uit en daardoor wordt er meer zelfvertrouwen ervaren.
  3. Ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en yogahoudingen. We leren wat de invloed hiervan is op je gevoel.
  4. Braingym oefeningen. Braingym-oefeningen stimuleren de samenwerking tussen de hersenen en het lichaam. Hierdoor verbetert de verwerking van informatie en worden de mogelijkheden van het leerproces optimaal benut.
De Juffies - Tarieven