ONS AANBOD

De Juffies - bijles

BIJLES

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) bieden wij hulp op maat. Ook voor andere vakken kunnen wij hulp bieden. Daarnaast kan er in de bijles gewerkt worden aan de taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan één-op-één plaats vinden of in een groepje van maximaal vier kinderen.
Ook bieden wij vanaf september 2023 de mogelijkheid om uw kind online bijles te laten volgen.

De juffies - Huiswerkbegeleiding

HUISWERKBEGELEIDING

Voor kinderen die moeite hebben met het plannen en het maken van hun huiswerk bieden wij huiswerkbegeleiding. We nemen samen het huiswerk door, leren aan hoe je huiswerk moet plannen en helpen met het voorbereiden van de toetsen. Naast deze studievaardigheden kunnen wij ook hulp bieden bij het maken van werkstukken of spreekbeurten.

De Juffies - Ik leer anders

REKEN-BOOST/BEGRIJPEND LEZEN-BOOST

Voor kinderen die net een duwtje in de rug nodig hebben bieden wij een 5-weekse groepsbijles aan. Met een klein groepje worden de belangrijkste onderwerpen van rekenen doorgenomen. Hierbij kan je denken aan getallen, breuken, procenten, meten, tijd en geld en verhaalsommen. Tijdens de begrijpend lezen groepsbijles worden de belangrijkste strategieën voor begrijpend lezen geoefend in combinatie met een stukje woordenschat.

Voor het actuele aanbod en de data zie Amsterdam.

aanbod voor scholen de juffies

AANBOD VOOR SCHOLEN

Vanaf 2019-2020 bieden wij leerlingbegeleiding op scholen. Dit kan onder of na schooltijd. Scholen kunnen in het kader van de kansengelijkheid subsidie aanvragen. Te denken valt aan extra uitleg van een bepaald onderwerp aan een klein groepje, maar ook begeleiding aan individuele leerlingen. Ook zijn faalangsttrainingen en beelddenktrainingen mogelijk. Daarnaast bieden wij workshops voor leerkrachten. Voor meer informatie kunt u verder lezen bij werkwijze of contact met ons opnemen.

De juffies - Sterker staan

STERKERSTAAN®

Faalangst reductietraining
Faalangst is angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld, bijvoorbeeld bij toetsen en presentaties. Die angst werkt belemmerend in het functioneren. Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald denkpatroon. Zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De training beoogt kinderen beter om te laten gaan met faalangst, zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken en anders te handelen waardoor ze sterker in het leven staan. De training is niet alleen geschikt in relatie tot faalangst, maar ook in relatie tot het krijgen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.