ONS AANBOD

De Juffies - bijles

BIJLES

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) bieden wij hulp op maat. Ook voor andere vakken kunnen wij hulp bieden. Daarnaast kan er in de bijles gewerkt worden aan de taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan één-op-één plaats vinden of in een groepje van maximaal vier kinderen.

De juffies - Huiswerkbegeleiding

HUISWERKBEGELEIDING

Voor kinderen die moeite hebben met het plannen en het maken van hun huiswerk bieden wij huiswerkbegeleiding. We nemen samen het huiswerk door, leren aan hoe je huiswerk moet plannen en helpen met het voorbereiden van de toetsen. Naast deze studievaardigheden kunnen wij ook hulp bieden bij het maken van werkstukken of spreekbeurten.

De Juffies - Ik leer anders

IK LEER ANDERS

Training voor beelddenkers
Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ wordt geleerd de lesstof te vertalen naar beelden in plaats van woorden. Deze techniek leren kinderen zelf toepassen binnen vier sessies. Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg uw kind grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan uw kind bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in het geheugen. Dit geeft ook rust in zijn/haar hoofd. Tijdens de training behandelen we het ordenen van informatie, het alfabet, de woorden (dictee), cijferveld, automatiseren, tafels, breuken, klokkijken etc.
Voor meer informatie zie: www.ikleeranders.nl

De juffies - Dyslexiebehandeling

DYSLEXIEBEHANDELING

Voor kinderen met vermoedens van dyslexie of kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld bieden wij dyslexietraining met het programma AAmigo. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie en is in 2008 ontwikkeld door een team van dyslexie- en IT-specialisten. Aamigo is opgebouwd uit een aantal modules die met ondersteuning van de computer worden aangeboden. Omdat het programma webbased is kan uw kind thuis gemakkelijk verder oefenen.

De juffies - Sterker staan

STERKERSTAAN®

Faalangst reductietraining
Faalangst is angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld, bijvoorbeeld bij toetsen en presentaties. Die angst werkt belemmerend in het functioneren. Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald denkpatroon. Zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De training beoogt kinderen beter om te laten gaan met faalangst, zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken en anders te handelen waardoor ze sterker in het leven staan. De training is niet alleen geschikt in relatie tot faalangst, maar ook in relatie tot het krijgen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.