AANBOD

Regio Amsterdam, Badhoevedorp en Weesp

De Juffies - bijles

(Online) BIJLES

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) bieden wij hulp op maat. Ook voor andere vakken kunnen wij hulp bieden. Daarnaast kan er in de bijles gewerkt worden aan de taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan één-op-één plaats vinden of in een groepje van maximaal vier kinderen. Ook bieden wij vanaf september 2023 de mogelijkheid om uw kind online bijles te laten volgen.

De Juffies - Ik leer anders

BOOST

In de boost wordt in 5-wekelijkse cursus in een groepje van maximaal vier kinderen gewerkt aan de basisvaardigheden van rekenen, zoals het inoefenen van de tafels, plus- en minsommen en klokkijken, of de verschillende begrijpend leesstrategieën zoals verwijswoorden, signaalwoorden, woordenschat, verbanden leggen in een tekst en een tekst samenvatten.

Locatie in overleg.

De juffies - Sterker staan

MINDSET

Tijdens deze training wordt in zeven weken de mindset theorie uitgelegd aan de leerlingen. Ze maken kennis met Fixie en Growie. Fixie heeft een vaste (fixed) mindset en Growie heeft een groei (growth) mindset. De kinderen gaan een MAKKIE-land en een LEF-land ontwerpen. Ze denken na over welke gevoelens er horen bij de verschillende landen. Vervolgens wordt er uitgelegd hoe de hersenen werken, dat er nieuwe verbindingen ontstaan als je iets nieuws leert en dat je wanneer je nieuwe dingen oefent je je brein dus echt slimmer maakt. De kinderen bedenken zelf een doel waaraan ze willen werken en waar LEF voor nodig is. Bij het doel leren de kinderen tussenstapjes te bedenken die ze nodig hebben om bij het einddoel te komen en dat nieuwe dingen leren tijd kost. Deze training helpt de kinderen op school en thuis het leren positiever aan te pakken waardoor ze beter tot leren komen.