AANBOD VOOR SCHOLEN

Regio Amsterdam, Badhoevedorp en Weesp

De Juffies - bijles

LEERLINGBEGELEIDING

Wij bieden leerlingbegeleiding op scholen, zowel tijdens of na schooltijd. Te denken valt aan extra uitleg van een bepaald onderwerp aan een klein groepje, maar ook begeleiding aan individuele leerlingen.

De juffies - Huiswerkbegeleiding

VERRIJKINGSKLAS

Op verschillende scholen verzorgen wij de lessen van de verrijkingsklas. In overleg kunnen wij voor verschillende groepen deze lessen verzorgen. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen een passend aanbod in deze klas. Executieve functies en leren leren zijn hierbij onze speerpunten.

De Juffies - Ik leer anders

VERVANGING

Voor vervanging van groepen kunt u contact met ons opnemen.

aanbod voor scholen de juffies

MINDSET

Tijdens deze training wordt in zeven lessen de mindset theorie uitgelegd aan de leerlingen. Ze maken kennis met Fixie en Growie. Fixie heeft een vaste (fixed) mindset en Growie heeft een groei (growth) mindset. De kinderen gaan een MAKKIE-land en een LEF-land ontwerpen. Ze denken na over welke gevoelens er horen bij de verschillende landen. Vervolgens wordt er uitgelegd hoe de hersenen werken, dat er nieuwe verbindingen ontstaan als je iets nieuws leert en dat je wanneer je nieuwe dingen oefent je je brein dus echt slimmer maakt. De kinderen bedenken zelf een doel waaraan ze willen werken en waar LEF voor nodig is. Bij het doel leren de kinderen tussenstapjes te bedenken die ze nodig hebben om bij het einddoel te komen en dat nieuwe dingen leren tijd kost. Deze training helpt de kinderen op school en thuis het leren positiever aan te pakken waardoor ze beter tot leren komen.

Deze training zal de kinderen op school en thuis helpen positiever te leren aanpakken waardoor ze beter tot leren komen.

De Juffies - bijles

LEERLABS

Boost op het gebied van taal/rekenen in een kleine groep

Sinds een aantal jaren bieden wij op scholen Leerlabs aan. Dit is een 10-wekelijkse lessenreeks van 60 minuten in een groep van maximaal 12 kinderen, die onder of na schooltijd wordt gegeven. In deze lessen wordt gewerkt aan verschillende leerdoelen van een vakgebied, zoals de onderdelen meten, tijd en geld van rekenen. De leerdoelen worden in overleg met de leerkrachten en/of intern begeleider afgestemd op de leerbehoeftes van de leerlingen die deelnemen.

De juffies - Sterker staan

STERKERSTAAN®

Faalangst reductietraining

Faalangst is angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld, bijvoorbeeld bij toetsen en presentaties. Die angst werkt belemmerend in het functioneren. Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald denkpatroon. Zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De training beoogt kinderen beter om te laten gaan met faalangst, zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken en anders te handelen waardoor ze sterker in het leven staan. De training is niet alleen geschikt in relatie tot faalangst, maar ook in relatie tot het krijgen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.
Deze training is bestemd voor leerlingen van 8-14 jaar en omvat 7 bijeenkomsten voor de kinderen (één per week), 1 ouder bijeenkomst en contact met de leerkracht.