Home2023-10-05T14:18:34+02:00
De Juffies - wat doen wij

HULP BIJ LEERPROBLEMEN, TAAKAANPAK EN CONCENTRATIEPROBLEMEN
AAN KINDEREN VAN 6 T/M 12 JAAR

De Juffies biedt hulp en ondersteuning op basisscholen en richt zich daarbij op leerproblemen, taakaanpak en concentratieproblemen bij kinderen van 6 t/m 12 jaar. De Juffies onderscheidt zich door de nadruk te leggen op het vergroten van het zelfvertrouwen en de kinderen positief te benaderen. Daarnaast biedt De Juffies de faalangstreductietraining SterkerStaan® aan op scholen en verzorgen wij Leerlabs – lessenseries van 10 weken waar in een kleine groep leerlingen onder of na schooltijd een boost krijgt op het gebied van rekenen of taal. Tot slot geven wij online bijles; dit kan individueel of in een tweetal.

Het huidige onderwijs vraagt veel van kinderen op zowel cognitief gebied als op het gebied van werkhouding en taakaanpak. Niet alle kinderen kunnen aan deze hoge eisen voldoen. Onze ervaring is dat het in de klas moeilijk is om deze kinderen de specifieke hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben.

De Juffies heeft als visie kinderen die dat nodig hebben vroegtijdig hulp te bieden, zodat het opdoen van negatieve ervaringen wordt voorkomen. Voor de leeftijdscategorie van 6-12 jaar is gekozen, omdat wij vanuit onze professionele achtergrond veel ervaring hebben in deze leeftijdscategorie. Daarnaast zijn wij van mening dat de hulp die wij kunnen bieden niet geschikt is voor kinderen jonger dan zes jaar. Indien gewenst kunnen wij wel als vraagbaak dienen voor ouders over de ontwikkeling van kinderen van 4-6 jaar. Ook kunnen wij in overleg online huiswerkbegeleiding geven aan jongeren van 12-18 jaar.

Wij onderscheiden ons door bij het bieden van de hulp uit te gaan van de sterke kanten van het kind. Het benutten van de sterke kanten bij het aanleren en ontwikkelen van de nieuwe vaardigheden in combinatie met een positieve benadering zorgt voor het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind.

LAATSTE NIEUWS

Sluiting locatie Newtonstraat Amsterdam

Met ingang van 1 februari 2024 is DeJuffies.com niet meer gevestigd aan de Newtonstraat te Amsterdam. Wij stoppen dan ook onze bijlessen op de locatie. Wij zullen ons meer gaan richten op onderwijsondersteuning [...]

Geen plek voor nieuwe aanmeldingen

Helaas komen er momenteel en na de zomervakantie geen nieuwe plekken voor bijles vrij. Ook wij hebben te maken met een personeelstekort en kunnen zodoende geen nieuwe leerlingen aannemen. We raden [...]

PARTNERS WAAR WIJ MEE SAMENWERKEN

Ga naar de bovenkant